ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΕΣ-ΑΜΥΧΕΣ

Για την περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η τεχνική της τοπικής βαφής. Με τη μέθοδο αυτή βάφεται ΜΟΝΟ η περιοχή που έχει υποστεί τη ζημιά. Αυτό εξασφαλίζει τα εξής πλεονεκτήματα για τον πελάτη.

1. Μείωση του χρόνου παραμονής του αυτοκινήτου στην εταιρία μας και συνεπώς μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πελάτη.

2. Μείωση του κόστους επισκευής.

3. Αύξηση της μεταπωλητικής αξίας του αυτοκινήτου λόγω μη χρησιμοποίησης υλικών που δεν χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή (π.χ. στόκος).

 

Η διαφοροποίηση της All Dent Magic σε σχέση με άλλες παρόμοιες τεχνικές είναι η πρωτοποριακή μέθοδος που χρησιμοποιεί προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα της βαφής να μην έχει καμμία διαφορά με την εργοστασιακή βαφή. Και αυτό αποτελεί το βασικό λόγο που πρέπει να μας εμπιστευτείτε.

 

Δοκιμάστε μας και αξιολογείστε μας.